Månadens Pumpenfråga #18

Logen i litteraturen

Det har inom nykterhetsrörelsen i Sverige funnits ett antal författare som vunnit erkännande för sin konst. Tre av dem ska nämnas här: Folke Fridell, Hans-Krister Rönblom och Björn-Erik Höijer. De rörde sig inom olika genrer men de hade en sak gemensam, nämligen kunskap om folkrörelser och detta präglade i varje fall till en del deras författarskap. Hans-Krister Rönblom och Björn-Erik Höijer hade nykterhetsrörelsen som miljö i några av böckerna de skrev

A

Vad hette Folke Fridells debutroman, som kom ut år 1945?

 

B

Vilket nummer och vilket namn hade den godtemplarloge som utgör miljön i en av Hans-Krister Rönbloms detektivromaner?

 

C

Vad heter den roman om nykterhetsrörelsen som ingår i den trilogi, som Björn-Erik Höijer skrev och som skildrar nykterhetsrörelsen, frikyrkan och arbetarrörelsen?

 

Använd formuläret nedanför för att skicka in dina svar på ”Månadens Pumpen”:

Svar på fråga A
Svar på fråga B
Svar på fråga C
Ditt namn(Obligatoriskt)