Månadens Pumpenfråga #8
Kongresser

Tre av IOGT-NTO Rörelsens fyra förbund har under den sistlidna månaden varit på kongresser i Uppsala för att fatta viktiga beslut om framtiden inom nykterhetsrörelsen. Månadens Pumpen handlar därför om kongresser samt saker som äger rum där och då.

 

A

Vem valdes till ny förbundskassör av IOGT-NTO:s kongress i Uppsala 2023?

 

B

Förbundens beslutande organ är på riksplanet kongressen och förbundsstyrelsen. Kongress hålls vartannat år på den tid och plats som riksstyrelsen har beslutat. Om förbundsstyrelsen, riksstyrelsen eller revisorerna beslutar det ska extra kongress hållas.

När och hur höll nykterhets- och barnorganisationen Junis sin allra första extra kongress?

 

C

Vem skrev IOGT-NTO:s kongresslåt 2023, ”En helt ny dag”, på uppdrag av Verksamhetsutvecklingsavdelningen?

 

D

I protokollet som fördes vid Ungdomens Nykterhetsförbunds tjugosjätte kongress i Lund den 23-28 juni 2015, så har ombuden smugit in olika bitar ur en känd svensk poplåt från 2006. Vilken var låten och artisten?

 

 

Använd formuläret nedanför för att skicka in dina svar på ”Månadens Pumpen”:

Svar på fråga A
Svar på fråga B
Svar på fråga C
Svar på fråga D
Ditt namn(Obligatoriskt)